ถ่ายทอดสดชี้แจงข้อราชการแก่ข้าราชการกรมการปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันศุกร์ ที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ปค.1 ชั้น 2 กรมการปกครอง      
   DOPA Channel (ดูได้เฉพาะสมาชิก)
   (view: 1)
    
   ปฏิบัติการเฉพาะกิจในพื้นที่เป้าหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ (ดูได้เฉพาะสมาชิก)
   (view: 1)
    

  หน้า: 1