ถ่ายทอดสดชี้แจงข้อราชการแก่ข้าราชการกรมการปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันศุกร์ ที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ปค.1 ชั้น 2 กรมการปกครอง      
ประจำวันศุกร์  (หมวดหมู่: ทั่วไป)
05:00 - 10:00    test2
ผังรายการวันอื่น: 
ทั่วไป
ทดสอบ